Publikacije

UPUTE ZA AUTORE

Časopis za filozofiju „Theoria“ poziva autore da šalju svoje radove iz oblasti filozofije.

U časopisu će se objaviti radovi koji se mogu kategorizirati kao:

- članci (izvorni znanstveni članci, pregledni znanstveni članci, stručni članci);

- osvrti;

- prikazi;

- prijevodi.

Radovi trebaju sadržavati:

- Podatke o autoru/ima (ime i prezime, naziv institucije, e-mail adresa autora);

- Naslov rada na BHS jeziku i engleskom jeziku;

- Abstract (sažetak rada) na BHS i engleskom jeziku (do 300 riječi);

- Ključne riječi na BHS i engleskom jeziku (3-6 ključnih riječi);

- Spisak korištene literature (bibliografija) na kraju rada.

Tehnička uputstva:

- Rad je potrebno dostaviti u MS Word elektronskom formatu;

- Margine stranice trebaju biti 3 cm sa svih strana;

- Prored teksta treba biti 1,5;

- Poravnanje teksta treba biti justify;

- Font teksta treba biti Times New Roman i veličina 12;

- Broj stranica treba biti:

a) za članke do 30 str. (do 10000 riječi),

b) za prikaze do 6 str. (do 2000 riječi),

c) za prijevode do 8000 riječi;

- Slike je potrebno dostaviti u JPG formatu.

Način citiranja:

Časopis „Theoria“ prihvata radove koji koriste Harvardski stil citiranja.

Primjer navođenja knjiga u spisku literature:

1. Arnautović, S. (1999) Nietzscheov nihilizam i metafizika. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

2. Marić, D. (2000) Kinici i metafizika. Zenica: Hijatus.

Napomene autorima:

Svi radovi trebaju biti lektorisani. Radovi podliježu pregledu recenzentskog odbora časopisa „Theoria“ koji će autore obavijestiti o prihvatljivosti radova za objavljivanje. Uz radove je potrebno dostaviti izjavu autora o autentičnosti radova, kao i izjavu o tome da rad nije bio i neće biti objavljen u drugom časopisu.

Radove treba slati na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Impresum

Theoria: časopis za filozofiju

Izdavač

Filozofsko društvo Theoria

Sarajevo, F. Račkog 1

Redakcija časopisa

prof. dr. Samir Arnautović

prof. dr. Damir Marić

Džana Rahimić

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr. Samir Arnautović

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

prof dr. Damir Marić

Sekretar redakcije

Džana Rahimić

e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

webhttp://www.fdt.ba