Završna razmatranja 11. internacionalnog filozofskog simpozija 'Ideja Evrope-BH Telecom' su simbolički vođena u zatvorenom Zemaljskom muzeju BiH 01. novembra u Botaničkoj bašti, gdje je posebno razmatrano pitanje perspektive bh. društva u evropskim integracijama.

Objavljeno u Arhiva