ODRŽAN FILOZOFSKI SEMINAR I PRVI DAN FILOZOFSKOG SIMPOZIJA "KULTURA KONFLIKTA I NJENO PREVLADAVANJE IV"

ODRŽAN FILOZOFSKI SEMINAR I PRVI DAN SIMPOZIJA "KULTURA KONFLIKTA I NJENO PREVLADAVANJE IV"

  Dana 14. 3. 2019. godine Filozofsko društvo Theoria organizovalo je Filozofski seminar na kojem je održano izlaganje prof dr. Miše Kulića ''Virtuelni humanizam i smisao neprijateljstva moderne kulture''. Prof. dr. Mišo Kulić je govorio o kulturi koja je u doba tehnološkog totalitarizma prestala biti u službi čovjeka, pozivajući se na Jacquesa Ellula, Maxa Horkheimera i Herberta Marcusea. 

 


  Nakon održanog Filozofskog seminara prof. dr. Samir Arnautović otvorio je simpozij "Kultura konflikta i njeno prevladavanje IV''.  Želimir Vukašinović izložio je rad pod naslovom ''Nasilje kao popularna kultura: čemu dijalektičko vaspitanje?" ističući značaj znanja za mogućnost čovjekovog bivstvovanja u stanju mira. Daliborka Popović, koja je prezentirala rad naslovljen ''Uloga škole u razvijanju veština za upravljanje konfliktima'', naglasila je kao centralni problem povezan sa konfliktima upravo načine njihovog rješavanja. Aleksandra Anđelković je izlažući rad sa naslovom ''Konflikti između nastavnika i učenika - prepreka ili mogućnost razvijanja odnosa?'' govorila o nekim teorijama konflikata, te je na temelju sprovedenog istraživanja ukazala na razliku načina na koje sudionici konflikata percipiraju konflikt.
  Drugi dan filozofskog simpozija će se održati u petak 15. 3. 2019. u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Sarajevu.